להערכת שווי הנכס שלכם

נמכרו לאחרונה

להערכת שווי הנכס שלכם

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪
נמכר

גוש דן

נמכר!!! ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

נמכר

גוש דן

1,130,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,890,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

זוהר מרק

נמכר

גוש דן

1,930,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,830,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,750,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,030,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

3,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי נדל"ן

נמכר

גוש דן

1,630,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי נדל"ן

נמכר

גוש דן

5,800 ₪

בניהול הסוכן/ת:

זוהר מרק

נמכר

גוש דן

1,680,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,450,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טליה בן עמי וטלי חי

נמכר

גוש דן

2,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,820,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,590,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

1,420,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

3,250,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

4,450 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

2,540,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

2,780,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,475,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

גוש דן

7,200 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

1,170,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

נתן ברזילאי

נמכר

גוש דן

1,550,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

3,450 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,450,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

2,490,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

2,080,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורן ליכט

נמכר

גוש דן

2,090,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

2,050,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

1,930,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,850,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

נמכר

גוש דן

החל מ-1,700,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,700,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,830,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

1,480,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,450,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

1,240,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,610,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

נתן ברזילאי

נמכר

גוש דן

2,700,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורן ליכט

נמכר

גוש דן

1,360,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

4,700,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,000,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

נתן ברזילאי

נמכר

גוש דן

1,600,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

הראל סראג'

נמכר

גוש דן

1,600,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

2,900,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורן ליכט

נמכר

גוש דן

1,400,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי