להערכת שווי הנכס שלכם

נמכרו לאחרונה

להערכת שווי הנכס שלכם

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪
נמכר

גוש דן

2,190,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון ומוטי טווסי

נמכר

גוש דן

2,440,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טלי חי

נמכר

גוש דן

1,250,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טלי חי

נמכר

גוש דן

1,730,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,890,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

1,490,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

3,500 ₪

בניהול הסוכן/ת:

שי אשכנזי

נמכר

גוש דן

3,090,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

נמכר!!! ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

נמכר

גוש דן

2,190,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,970,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יעל עזרא

נמכר

גוש דן

1,550,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יבלטל אייצ'ו

נמכר

גוש דן

4,550 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יעל עזרא

נמכר

גוש דן

1,540,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יבלטל אייצ'ו

נמכר

גוש דן

2,599,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,830,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

1,750,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,725,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

מוטי טווסי

נמכר

גוש דן

1,130,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,590,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

2,750,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

1,600,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טלי חי

נמכר

גוש דן

1,650,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,890,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

זוהר מרק

נמכר

גוש דן

1,700,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,580,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

1,930,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,830,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,750,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,030,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

3,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי נדל"ן

נמכר

גוש דן

1,630,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי נדל"ן

נמכר

גוש דן

5,800 ₪

בניהול הסוכן/ת:

זוהר מרק

נמכר

גוש דן

1,680,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

1,450,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טליה בן עמי וטלי חי

נמכר

גוש דן

2,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

2,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טל חי

נמכר

גוש דן

1,820,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,590,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

1,420,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

3,250,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

4,450 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

נמכר

גוש דן

2,540,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי ויובל טגליכט

נמכר

גוש דן

2,780,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

פיי דולב

נמכר

גוש דן

1,475,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

רז כחלון

גוש דן

7,200 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

1,170,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

נתן ברזילאי

נמכר

גוש דן

1,550,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

3,450 ₪

בניהול הסוכן/ת:

יובל טגליכט

נמכר

גוש דן

1,450,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי