להערכת שווי הנכס שלכם

פרויקטים חדשים במרכז

להערכת שווי הנכס שלכם

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

גוש דן

2,240,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

גוש דן

2,690,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

גוש דן

4,500,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

2,590,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

גוש דן

2,590,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

גוש דן

2,690,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טלי חי

גוש דן

החל מ-2,690,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-3,840,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-2,950,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-3,615,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-3,400,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-2,890,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

3,680,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

טלי חי וערן דרורי

גוש דן

3,240,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

2,250,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

אורי בן יאיר

נמכר

גוש דן

נמכר!!! ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

נמכר

גוש דן

2,990,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

נמכר

גוש דן

2,850,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

גוש דן

החל מ-2,150,000 ש"ח ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-4,750,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,850,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,850,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

גוש דן

1,990,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

שי נדל"ן

נמכר

גוש דן

החל מ-1,830,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,860,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת

נמכר

גוש דן

3,190,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-,2,350,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

3,290,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

עמית בן שבת