להערכת שווי הנכס שלכם

פרויקטים חדשים / תמ"א 38

להערכת שווי הנכס שלכם

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

קוטג' דו משפחתי, 7 חד', יקותיאל אדם, חולון

אורן ליכט, יועץ נדל"ן

גוש דן

3,090,000 ₪

גוש דן

החל מ-2,140,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,800,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-2,090,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

נמכר! ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,890,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-2,440,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,850,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,650,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,970,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,700,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,830,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,860,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

3,190,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-1,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

גוש דן

החל מ-,2,350,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי

נמכר

גוש דן

החל מ-1,790,000 ₪

בניהול הסוכן/ת:

ערן דרורי